Quản lý đơn hàng Song Song

Khách hàng: Song Song shop

Thời gian hoàn thành: 30 ngày

Phương pháp làm: Hệ thống code theo yêu cầu

Số lượng lập trình viên: 2

Công nghệ sử dụng: PHP Laravel

Link truy cập: <hệ thống nội bộ không cung cấp>

Yêu cầu chính:

  • Cập nhật trạng thái đơn hàng cho kế toán, kho
  • Thông báo về tình trạng đơn hàng mới nhất
  • Báo cáo doanh thu
  • Quản lý hoạt động thành viên
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • v.v...

quan ly don hang


Bình luận (0)

Tất cả các bình luận của bạn đều được ghi nhận, thông tin số điện thoại, email cá nhân sẽ được ẩn tự động. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đưa lên website


Chưa có ý kiến nào, hãy là người đầu tiên.