Hệ thống quản lý kho, công nợ

Thông tin dự án

Khách hàng: Công ty TM DV Pistore

Thời gian hoàn thành: 30 ngày

Phương pháp làm: Hệ thống code theo yêu cầu

Số lượng lập trình viên: 2

Công nghệ sử dụng: C# .NET MVC, 3-tier, Angular 6

Link truy cập: <hệ thống nội bộ công ty>

Yêu cầu chính:

  • Xuất, nhập, chuyển nhiều kho một lúc
  • Báo cáo tồn kho, công nợ
  • Quản lý tồn kho theo từng kho, báo cáo xem được đầy đủ số tồn từng sản phẩm
  • Quản lý công nợ, theo dõi đánh giá định mức công nợ
  • Nhắc nhân viên khi cửa hàng đạt định mức tồn kho

Một số hình ảnh về dự án

quan ly kho


Bình luận (0)

Tất cả các bình luận của bạn đều được ghi nhận, thông tin số điện thoại, email cá nhân sẽ được ẩn tự động. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đưa lên website


Chưa có ý kiến nào, hãy là người đầu tiên.